Strona główna .Prace magisterskie

Polskie Towarzystwo Geograficzne przyznaje nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii w organizowanym corocznie konkursie prac magisterskich.

Nagrodzone prace z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku:

2005 - XXI Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii
Piotr Mencel - wyróżnienie
za pracę "Rozwój i regres sieci kolejowej na Pomorzu Środkowym"
(Instytut Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

2004 - XX Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii
Mariusz Miedziński - III Nagroda
za pracę "Kolonizacja turystyczna gminy Ustronie Morskie w latach 1960-2000"
(Instytut Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

2002 - XVIII Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii
Agnieszka Wilma - III Nagroda
za pracę "Przeobrażenia na lokalnych rynkach pracy w latach 1988-2000 na przykładzie powiatu słupskiego"
(Instytut Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

2001 - XVII Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii
Wioletta Szymańska - wyróżnienie
za pracę "Przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych i społecznych miasta Słupska w okresie zmian systemowych"
(Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Dydaktyki Instytutu Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

2000 - XVI Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii
Katarzyna Węsierska - wyróżnienie
za pracę "Tendencje zmian w zakresie warunków życia ludności wiejskiej na Pomorzu Środkowym w latach 1988-1998"
(Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Dydaktyki Instytutu Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

Jolanta Grzesiak - wyróżnienie
za pracę "Problem bezrobocia na terenach wiejskich w województwie olsztyńskim w latach 1990-1997"
(Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Dydaktyki Instytutu Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, opiekun - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz)

© Copyright 2010-2017 Oddział Słupski PTG
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki