Strona główna .Konferencje

Wykaz konferencji organizowanych i współorganizowanych przez PTG Oddział Słupski

2014 - Międzynarodowa konferencja naukowa - Problemy i perspektywy społeczno-gospodarczego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Słupsk-Ustka, 15-16 maja 2014)


2012 - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka 4-5 czerwca 2012)


2011 - Konferencja naukowa: Funkcjonowanie polskich uzdrowisk w okresie przekształceń (Słupsk-Ustka 15-16 września 2011)


2010 - IX Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 31 maja-1 czerwca 2010)


2010 - VIII Bałtycki Festiwal Nauki, Konferencja i warsztaty dla nauczycieli: Dydaktyka na rzecz zrównoważonego rozwoju (Słupsk, 28 maja 2010)


2009 - XXV Seminarium Geograficzno-Rolnicze: Współczesne problemy przemian ilościowych i jakościowych przestrzeni geograficznej z okazji Jubileuszu 70-lecia Urodzin i 47-Pracy Naukowo-Dydaktycznej prof. dr hab. Eugeniusza Rydza (Słupsk-Ustka, 17-18 września 2009)


2008 - XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna: Współczesne trendy w metodyce kartograficznej (Ustka, 23-25 października 2008)


2008 - VIII Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 12-14 czerwca 2008)


2006 - VII Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 8-10 czerwca 2006)


2006 - XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: Małe miasta w przestrzeni rolniczej (Słupsk-Ustka 1-2 września 2006)


2004 - VI Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 7-9 czerwca 2004)


2002 - Jubileuszowa Sesja z okazji 50-lecia Pracy Dydaktycznej dra Mieczysława Świekatowskiego


2002 - XVIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze: Współczesne problemy społeczne polskiej wsi (Słupsk-Ustka 12-13 września 2002)


2002 - IV Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 12-13 października 2000)


1999 - XXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna (Słupsk-Ustka, 14-16 października 1999)


1996 - 45. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polska w Europie Bałtyckiej (Słupsk-Ustka)


1994 - II Konferencja: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (Słupsk-Ustka, 23-25 czerwca 1994)

© Copyright 2010-2017 Oddział Słupski PTG
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki