Strona główna .Galeria

Międzynarodowa konferencja naukowa: Problemy i perspektywy społeczno-gospodarczego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Problemy i perspektywy społeczno-gospodarczego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej" (Problems and Perspectives of Socio-Economic Development of Central and Eastern European Countries).

Organizatorami konferencji byli: Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Państwowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

Tematyka konferencji obejmowała problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które, dostosowując funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa do wymagań współczesnego świata, zmuszone są do podejmowania wyzwań na poziomie wykraczającym niejednokrotnie ponad dotychczasowe ramy. Ważne miejsce w identyfikacji różnego rodzaju problemów nabiera w tym kontekście wymiana doświadczeń i wskazanie rozwiązań najbardziej optymalnych dla lokalnego i regionalnego rozwoju.

Tematyka konferencji skoncentrowana była na analizach porównawczych doświadczeń krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego:

W pierwszym dniu konferencji wygłoszono ponad 20 referatów w sekcjach związanych z założoną tematylą konferencji. W drugim dniu uczestnicy konferencji prezentowali swoje osiągnięcia podczas sesji terenowy po wybrzeżu morza Bałtyckiego, jednocześnie zgłębiając walory kultury słowińskiej w Muzeum Wsi Słowińskiej Kluki oraz Słowińskiego Parku Narodowego.

Efektem wymiany doświadczeń i poglądów jest opublikowana monografia pt. "Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of XXI century" wydanej w 2015 r. pod red. dr Wioletty Szymańskiej.


Złote Odznaki PTG

Dnia 7 listopada 2013 podczas uroczystego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddziału w Słupsku zasłużonym członkom naszego oddziału – prof. Michałowi Jasiulewiczowi oraz dr Paulinie Szmielińskiej-Pietraszek wręczono Złote Odznaki PTG


Konferencja naukowa pt. "Funkcjonowanie polskich uzdrowisk w okresie przekształceń" (15-16 września 2011 Ustka)

W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli środowisk naukowych z różnych ośrodków w kraju m.in. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Torunia, Gdańska, Szczecina czy Koszalina. Uczestnicy podejmowali tematy związane z kształtowaniem się obecnych i przyszłych uzdrowisk polskich w wymiarze demograficznym, funkcjonalnym, przestrzennym i ekonomicznym. Uczestnicy konferencji dyskutowali również nad problemami prywatyzacji polskich uzdrowisk, ich komercjalizacji oraz dostosowywania się do potrzeb globalizującego się świata, a szczególnie zmieniających się postaw i potrzeb turystów. Konferencja została wzbogacona o wizytę w SPA&Wellnes Dolina Charlotty, która miała na celu ukazanie kształowania się nowych działalności komercyjnych, wynikających ze zmieniających się potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i zdrowotnych turystów.

Warsztaty Geograficzne 2006

© Copyright 2010-2017 Oddział Słupski PTG
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki